Frihed gennem videnskaben

 

 

Paul Rainsbury is a fertility specialist, and the co-author of two medical publications on the subject of human infertility and its treatment.

 

"A Textbook of In Vitro Fertilisation and Assisted Reproduction" was published in 1991 and immediately became a classic reference work in the field of infertility.

 

This was followed in early 1997 by a comprehensive project, "A Practical Guide to Reproductive Medicine," launched at the Royal Society of Medicine in London - available from Amazon.

 

Paul Rainsburys biografi

 

Paul Rainsbury blev uddannet i London, hvorefter han fortsatte med lægeuddannelsen ved Trinity College i Dublin, hvor han afsluttede sine studier 1969. Herefter optog han sin gynækologipraksis i Irland, hvor han virkede indtil begyndelsen af 1980erne.


Efter fem år som praktiserende gynækolog i Riyadh i Saudiarabien vendte han i 1987 tilbage til stillingen som assisterende lægelig direktør ved Bourn Hall Clinic i Cambridgeshire, indtil han senere blev udnævnt til lægelig direktør for den tilknyttede klinik Hallam Medical Centre på Harley Street i London.

 

Gennem årene på Bourn Hallam, verdens første behandlingsgruppe for infertilitet, opnåede Paul Rainsbury nok størst anseelse gennem sit arbejde med rygmarvslammede patienter, der omfattede behandling af mænd med tetraplegi og quadriplegi, for at disse kunne opnå faderskab deres svære fysiske handicap til trods.


I 1992 blev Paul Rainsbury ansat på BUPA, idet han overtog stillingen som lægelig direktør for afdelingen for reproduktiv behandling på BUPA Roding Hospital i Ilford, hvor han fortsatte med sit fertilitetsprogram for rygmarvslammede samt andre konventionelle fertilitetsbehandlinger, heriblandt ICSI til afhjælpning af alvorlig infertilitet hos mænd.

 

Han er som fertilitetsspecialist medforfatter til to medicinske publikationer angående infertilitet hos mennesker og dens behandling. I 1991 udkom "A Textbook of In Vitro Fertilisation and Assisted Reproduction", der snart opnåede status som klassisk opslagsværk inden for emnet infertilitet. Denne titel blev i 1997 efterfulgt af det omfattende projekt "A Practical Guide to Reproductive Medicine,", iværksat af Royal Society of Medicine i London. Paul Rainsbury er desuden forfatter til afsnittet Reproductive Medicine på www.themediweb.net (Artiklen findes ved at klikke på linket "Reproductive Medicine" på webstedet).

 

Hans beslutning om at iværksætte sit kønsselektionsprogram gennem in-vitro-befrugtning og embryobiopsi, kan ses i lyset af den stigende internationale efterspørgsel, og falder naturligt i forlængelse af hans ønske om at opbygge en række serviceydelser for barnløse par.