Friheden til at blive informeret

 

Hvilke risici er der ved PGD?

 

PGD er ikke uden risici, men disse opvejes af fordelene.

 

 

Embryobiopsi

 

Risikoen for uheld, hvor embryoen beskadiges under fjernelse af cellen, er meget lille - omkring 0,6%.

 

Embryobiopsien kan påvirke implantationsraterne i uhensigtsmæssig retning, selvom observationer hidtil har vist, at denne risiko udlignes af fordelene ved PGD.

 

 

Fjernelse af celler

 

 

Intet kommer til at mangle på det fremtidige foster, fordi en eller to celler fjernes fra embryoen omkring 3-4 dage efter befrugtningen. Alle embryoens celler er i stand til at udvikle sig uafhængigt af hinanden indtil omkring fjerdedagen, hvilket betyder at cellerne hver og især kan udvikle sig til et helt og velskabt foster. Fremgangsmåden forsinker blot udviklingen nogle få timer, hvorefter embryoen når samme celleantal som før og fortsætter med at udvikle sig normalt. Undersøgelser viser, at embryoen ikke tager skade af embryobiopsien.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Click here to complete our Enquiry Form.
                                                                        UK callers Tel 0800 545685
                                                          For callers outside the UK +44 20 3608 4426